نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزش پیشنهادی

ارزش پیشنهادی


 - خدمت گروه پژوهشی حاضر تازگی داشته و جدید خواهد بود. زیرا با گسترش صنایع معدنی، فولاد، انرژی های پاک و اکتشافات در زمینه منابع و مواد بومی و حتی جدید، توسعه تحقیقات و نیاز به تجهیزات بهینه و کارآمد و از سوی دیگر اهمیت بومی نمودن توسعه تجهیزات، نیاز به یک گروه پژوهشی با متخصصین مختلف، افق روشنی خواهد داشت.
 - با توجه به صنعتی و معدنی بودن منطقه، بهبود عملکرد تجهیزات چه از دیدگاه معدنی و چه از دیدگاه انرژی و ارایه خدمات علمی و مشاوره ای به منطقه و حتی مساعدت در زمینه بهبود کیفیت و کمیت صادرات، راهی متداول برای ارزش آفرینی گروه پژوهشی است.
 - سازگار نمودن تجهیزات بر اساس نوع اقلیم، نوع تولیدات، شرایط اکتشاف، شرایط معدن از دیدگاه افزایش تولید، کیفیت تولید، کاهش مصرف انرژی، کاهش مشکلات زیست محیطی و ایمنی و ارایه خدمات بر پایه اصول علمی، سبب سفارش­سازی این خدمت گروه پژوهشی به منطقه خواهد گردید.
 - حضور متخصص در منطقه که اشراف به محیط و وضعیت منطقه داشته و ضمناً هزینه­های ایاب و ذهاب کمتر شده و دسترسی بیشتر خواهد بود. خلق ارزش می تواند به سادگی از طریق کمک به انجام کامل کار برای مشتریان انجام شود.
 - با ایده های جدید و با دیدگاه­های مختلف کیفیت تولید، ایمنی، انرژی و زیست محیطی، ایمنی، انرژی و علمی-تحقیقاتی نوین در حضور متخصصین مختلف مهندسی مکانیک، رباتیک، برق، کامپیوتر، فیزیک، ریاضی، و انرژی، تجهیزات بهینه و کارآمدی معرفی و عرضه خواهد شد.
 هدف تاسیس گروه پژوهشی علاوه بر پژوهش، کمک به بهبود تولید، استقلال فناوری و صادرات در سطح ملی و بین المللی می باشد.
 - با توجه به اینکه دیدگاه بومی­سازی پژوهش و همچنین بهینه سازی تجهیزات می باشد، تاسیس و توسعه می­تواند اغلب هزینه­ها را کاهش دهد. از سوی دیگر حضور نیروی متخصص در منطقه، وجود امکانات آزمایشگاهی-کارگاهی در دانشگاه و همچنین حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی می تواند هزینه پژوهش، ساخت و ثبت محصول را بصورت قابل توجه­ای کاهش دهد.
 - با عنایت به این موضوع که متخصصین اعضای هیات علمی دانشگاه و با دیدگاه پژوهش محور و متعهد می باشند، ریسک هزینه مشتریان کاهش یافته و از سوی دیگر چون گروه پژوهشی جزیی از ساختار دانشگاه خواهد بود و دانشگاه ضمانت صحت و کیفیت این پژوهش­ها را به عهده می­گیرد.

- تقاضا دهنده دسترسی نزدیک به پژوهشگران داشته و امکان پایش تحقیقات از نزدیک بوده و همچنین محقق امکان بازدید، جمع­آوری داده و تمرکز بیشتری روی مسئله و معضل را با توجه به دسترسی، خواهد داشت.