نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اضافه ارزش و بازگشت ارزش گروه پژوهشی

اضافه ارزش و بازگشت ارزش گروه پژوهشی


اضافه ارزش و بازگشت ارزش گروه پژوهشی

.1انجام پایان‌نامه‌های کاربردی و تقاضا محور
.2انجام تحقیقات مورد تقاضا منطقه توسط اعضای هیئت‌علمی و بومی نمودن پژوهش
.3کسب تجربه اعضای هیئت‌علمی در زمینه پژوهشی و ارتقاء دانش علمی و کیفیت اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان
.4تبدیل‌شدن دانشگاه و به‌تبع آن گروه پژوهشی به یک برند در زمینه تحقیقات مواد و مصالح
.5تأمین بخشی از هزینه زیرساخت‌ها و تجهیزات دانشگاه توسط جذب اعتبار پژوهشی خارجی
.6ارتقاء رتبه دانشگاه بر اساس جذب گرنت خارجی، کارآفرینی و تأمین بخشی از هزینه‌ها از سازمان‌های خارج از دانشگاه
.7افزایش تولیدات پژوهشی مانند مقاله، کتاب، طرح پژوهشی و غیره