نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف بلند مدت

اهداف بلند مدت


-شناسایی مشکلات حاد صنایع منطقه
-انجام تحقیقات کاربردی در راستای حل مشکلات صنایع منطقه با تمرکز بر صنایع معدنی
-بومی و بهینه سازی تجهیزات صنعتی موجود در صنایع به منظور کاهش هزینه های ساخت و همچنین ایجاد امکان ساخت داخل کشور
-انجام پژوهش های کاربردی با همکاری دانشجویان و کمک به آماده سازی آنها برای ورود موثرتر در صنایع مستقر در منطقه
-شناسایی پتانسیل های استفاده از انرژی های سبز در منطقه
-طراحی تجهیزات تولید انرژی با استفاده از ظرفیت های منطقه
-بازطراحی و بهینه سازی تجهیزات مبدل انرژی پاک که تاکنون در جاهای مختلف دنیا ساخته شده است.
-بازطراحی و بومی سازی تجهیزات مبدل انرژی پاک