نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف بلند مدت گروه پژوهشی

اهداف بلند مدت گروه پژوهشی


اهداف بلند مدت گروه پژوهشی

 

-جمع آوری و شناسائی انواع مصالح و مواد طبیعی و در همچنین در حال تولید و ساخت در منطقه
-شناسایی مصالح و مواد مناسب در سطح کشور بر اساس اقلیم خشک منطقه
-مکانیابی منابع قرضه مناسب بومی بر اساس نیاز سازه های مختلف مهندسی
-شناسایی و آنالیز انواع باطله و مواد زاید و همچنین تعیین حجم آنها
-تحقیقات کاربردی در زمینه استفاده از مصالح سبز در پروژه های مهندسی با هدف کاهش دی اکسید کربن و مصرف انرژی
-انجام پژوهش های کاربردی در زمینه منشایابی و حل مشکلات آلودگی آب  و هوا با استفاده از مصالح خودپالا
-ارزیابی و تهیه سند آمایش توسعه همه جانبه در راستای توسعه پایدار مصالح و مواد در سطح شهرستان
-تحقیقات کاربردی در سازه ها با استانداردهای HSE
-کارایی مواد و مصالح جدید (مانند مواد پلیمری و نانو و ...) و اقدام در جهت ساخت و اجرایی کردن استفاده از آنها
-ارزیابی اکولوژی صنعتی و مشاوره در زمینه رفع تنگناها و کاهش هزینه ها
-توسعه فناوری گیاه پالایی بر اساس گیاهان بومی، خشکی پسند و شورپسند
-توسعه فناوری بیومتالورژی با کمک گیاهان و میکروارگانیسم ها در زمینه استخراج فلزات
-مشاوره طراحی پایدار شهرها، راه ها و صنایع با هدف کاهش هزینه های اقتصادی و حفظ محیط زیست