نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف کوتاه مدت

اهداف کوتاه مدت


اهداف کوتاه مدت

-انتخاب مشکلات صنایع که در سطح پایینی از امکانات و هزینه قابل حل هستند و آماده شدن برای طرح های کلان
-هدایت تعدادی پایان نامه تحصیلات تکمیلی به سمت تحقیقات کاربردی مرتبط با موضوع گروه پژوهشی
-ساخت تجهیزات کوچک مقیاس در زمینه استحصال انرژی های پاک از طبیعت متناسب با ظرفیت های منطقه
-توسعه امکانات آزمایشگاهی پایه در راستای موضوع گروه پژوهشی
-انعقاد قرارداد های پژوهشی با صنایع در راستای موضوع گروه پژوهشی