نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف کوتاه مدت گروه پژوهشی

اهداف کوتاه مدت گروه پژوهشی


اهداف کوتاه مدت گروه پژوهشی

-تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها با هدف بومی سازی تحقیقات و انجام پژوهش های کاربردی
-بومی سازی مشاوره های مصالح بومی و زسیت سازگار و کاهش معضلات عدم طراحی بر اساس توسعه پایدار و مسایل زیست محیط
-  مستند سازی مسایل زیست محیطی و تشخیص مناطق و مراکز آلوده کننده
-بررسی انواع باطله ها و نخاله هاو مواد و مصالح بومی منطقه
-کارایی نخاله های معدنی و صنعتی(گل گهر، فولاد، مس،....) به عنوان مصالح
-استفاده از مواد در سازه های مهندسی متناسب با مشخصات سازه ای ساختمان و منطقه
-بهینه سازی مصالح بومی بر اساس نیاز منطقه
-بررسی کارایی نخاله های ساختمانی و بازیافت آنها در پروژه های مهندسی
-طراحی سازه های مختلف مهندسی بر اساس استانداردهای HSE
-ارزیابی نتگنا ها و مشکلات HSE سازه های و اقدام در جهت رفع آنها با طراحی های پایدار
-اعزام نیروی متخصص برای ارتقا فرهنگ مشاوره و ارتباط صنعت و دانشگاه
-ارزیابی موانع و مشکلات عدم برنامه ریزی ها در راستای توسعه پایدار و طراحی های آتی بر مبنای ابعاد مختلف توسعه پایدار
-انعقاد قرارداد های پژوهشی کاربردی با صنایع و سازمانهای مختلف