نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تامین کنندگان و هم پیمانان

تامین کنندگان و هم پیمانان


تامین کنندگان و هم پیمانان

- تشکیلات دانشگاه صنعتی سیرجان شامل اعضای هیئت علمی و دانشجویان

- -دعوت به همکاری موردی از متخصصین خارج از دانشگاه بنا به نیاز هر فعالیت یا قرارداد پژوهشی