نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضرورت تاسیس

ضرورت تاسیس


-استان کرمان و بویژه منطقه سیرجان از پتانسیل های متعدد طبیعی از جمله معدنی و همچنین انرژی خورشیدی برخوردار است.
-صنایع مختلفی نیز در این منطقه مستقر است که از جمله می توان به صنایع معدنی و فولادسازی منطقه گل گهر اشاره نمود.
- نیروگاه هایی نیز در این منطقه در حال تاسیس و بعضا در شرف بهره برداری هستند.
-بیشتر این صنایع دارای تجهیزات خارجی هستند و دارای تکنولوژی بومی نیستند.
-برخی از تجهیزات نیز فرسوده شده و از تکنولوژی قدیمی می باشند.
 البته در حال حاضر نیز محققین از جمله اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان در این زمینه ها فعال هستند و تلاش هایی در زمینه تجهیزات صنایع معدنی و همچنین انرژی گرمایی خورشید انجام داده اند. با این حال جهت انسجام دادن به این فعالیت ها و همچنین برنامه ریزی بهتر و موثرتر، تشکیل یک گروه پژوهشی در این زمینه می تواند مفید باشد. در این راستا اعضای این گروه بر آن شدند که این گروه را با محوریت اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی سیرجان تاسیس نمایند. انتظار می رود با تاسیس این گروه، فعالیت های اعضا جهت دهی شده و در آینده ثمرات ملموسی از آن مشاهده شود. در واقع امید است این گروه ارتباط محکمی با صنایع منطقه ایجاد و در جهت کاهش مشکلات موجود در تجهیزات این نوع صنایع با بهره گیری از دانش، فن و همچنین فن آوری بومی فعالیت نماید.