نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضرورت تاسیس گروه پژوهشی

ضرورت تاسیس گروه پژوهشی


.1افزایش ساخت و ساز و تولید مصالح ساختمانی جدید و متنوع
.2آلودگیهای زیست محیطی در اثر تولید مصالح ساختمانی
.3مدیریت باطله ها و نخاله های ساختمانی و معدنی به عنوان مصالح بومی و طبیعی و استفاده از مصالح بر اساس اقلیم و پایداری سازه ای و فعالیتهای معدنکاوی آن
.4عمر کوتاه راهها، ساختمان ها و سازه های مهندسی و بویژه مشکلات ایمنی متعدد رخ داده درسطح منطقه و کشور
.5اجرایی کردن استانداردهای مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در سازه ها
.6استفاده از مصالح و مواد در راستای توسعه پایدار به منظور بالا رفتن ارزش پروژه و کاهش اثـرات سـوء بـر محیط زیست. به طور کلی مصالح ساختمانی زیست محیطی معمولاً دارای یک یا چند مشخصه بارز زیر میباشند:

* بهره وری استفاده از منابع (انرژی، آب و حافطت از منابع طبیعی)

* بهداشت و سلامت (بیخطر و مفید) برای افراد درون ساختمان

* بهداشت و سلامت (بیخطر و مفید) برای محیط زیست و منافع عمومی