نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ماموریت

ماموریت


ارایه تحقیقات به سازمانها و نهادهای تقاضا دهنده در زمینه معرفی، بهینه، بومی سازی و توسعه تجهیزات نوین و کارآمد به عنوان تنها گروه پژوهشی منطقه به منظور حل معضلات صنعت و معدن، بهبود کیفیت علمی و دانش محققان دانشگاه و

همچنین توسعه شرکت، کارگاه و استارت آپ در زمینه توسعه و بهینه سازی تجهیزات معدنی و انرژی و کارآفرینی و درآمدزایی در این رابطه.

مطالعه و پژوهش در زمینه امکان بهبود تجهیزات موجود در صنایع سنگین معدنی و همچنین استفاده از انرژی های پاک در منطقه. همچنین بومی سازی تجهیزات موجود در این نوع صنایع