نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشتریان مهم

مشتریان مهم


مشتریان مهم

 - کارخانجات ساخت قطعات صنعتی، معدنی و انرژی
 - صنایع فولاد متمرکز در شهرستان
 -معادن مختلف مس و آهن و کلیه شرکت های وابسته به آنها
 - صنایع، ادارات و سازمانها به منظور بهینه سازی تجهیزات
 - نیروگاه ها متناسب با روش و راندمان تبدیل انرژی