نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی مرکز

معرفی مرکز


با پیگیری های انجام شده توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی سیرجان مرکز تحقیقات مواد و مصالح مهندسی در دانشگاه صنعتی سیرجان با دو گروه پژوهشی «مواد و مصالح مهندسی با رویکرد توسعه پایدار» و «بهینه و بومی سازی تجهیزات معدنی و انرژی» فعالیت خود را آغاز کرد.