مرکز تحقیقات مواد و مصالح مهندسی

ارزش پیشنهادی گروه پژوهشی

  • خدمت گروه پژوهشی حاضر تازگی داشته و جدید خواهد بود. زیرا با گسترش اکتشافات در زمینه منابع و مصالح بومی و حتی جدید، توسعه تحقیقات و نیاز به مصالح کارآمد و از سوی دیگر اهمیت تولید مصالح و استفاده از آن به‌صورت پایدار (دیدگاه فنی-مهندسی، زیست‌محیطی و اقتصادی و طول عمر) نیاز به یک گروه پژوهشی با متخصصین مختلف، افق روشنی خواهد داشت.
  • از سوی دیگر بهبود عملکرد مصالح چه از دیدگاه مصالح سنتی و بومی و چه از دیدگاه مصالح جدید و دانش‌بنیان و ارائه خدمات علمی و مشاوره‌ای به منطقه و حتی مساعدت در زمینه بهبود کیفیت و کمیت صادرات، راهی متداول برای ارزش‌آفرینی گروه پژوهشی است.
  • سازگار نمودن محصولات بر اساس اقلیم و سلیقه مشتریان، استفاده از ضایعات منطقه (کشاورزی، صنعتی، ساختمانی، غیره) و پیشنهاد مصالح زیست سازگار و ارائه خدمات بر پایه اصول علمی، سبب سفارش­سازی این خدمت گروه پژوهشی به منطقه خواهد گردید.
  • حضور متخصص در منطقه که اشراف به محیط و وضعیت منطقه دارند که این مورد باعث کاهش هزینه­های ایاب و ذهاب و افزایش دسترسی خواهد شد. خلق ارزش می‌تواند به‌سادگی از طریق کمک به انجام کامل کار برای مشتریان انجام شود.
  • با ایده‌های جدید و با دیدگاه‌های مختلف زیست‌محیطی، سازه­ای- استحکامی و علمی-تحقیقاتی نوین در حضور متخصصین مختلف خاکشناسی، محیط‌زیست، ژئوتکنیک و سازه، مصالح جدید و کارآمدی معرفی و عرضه خواهد شد و ضمناً مواد و مصالح جدید بهینه می­گردند.
  • هدف تأسیس گروه پژوهشی علاوه بر پژوهش، تجاری‌سازی محصولات و ثبت پتنت آن‌ها در سطح ملی و بین‌المللی است. همان‌گونه که تاکنون مقالات باارزشی در بهترین مجلات مواد و مصالح به‌وسیله اعضای گروه پژوهشی چاپ و یا در حال چاپ است.
  • با توجه به اینکه دیدگاه بومی­سازی پژوهش و همچنین مواد و مصالح مهندسی است، تأسیس و توسعه می­تواند اغلب هزینه­ها را کاهش دهد. از سوی دیگر حضور نیروی متخصص در منطقه، وجود امکانات آزمایشگاهی-کارگاهی در دانشگاه و همچنین حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌تواند هزینه پژوهش، ساخت و ثبت محصول را به‌صورت قابل‌توجهی کاهش دهد.
  • با در نظر گرفتن این موضوع که متخصصین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و با دیدگاه پژوهش محور و متعهد می‌باشند، ریسک هزینه مشتریان کاهش‌یافته و از سوی دیگر چون گروه پژوهشی جزئی از ساختار دانشگاه خواهد بود، دانشگاه ضمانت صحت و کیفیت این پژوهش‌ها را به عهده می‌گیرد.
  • تقاضادهنده دسترسی نزدیک به پژوهشگران داشته و امکان پایش تحقیقات از نزدیک بوده و همچنین محقق امکان بازدید، جمع­آوری داده و تمرکز بیشتری روی مسئله و معضل را با توجه به دسترسی، خواهد داشت.