مرکز تحقیقات مواد و مصالح مهندسی

اهداف کوتاه مدت گروه پژوهشی

 • تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها با هدف بومی سازی تحقیقات و انجام پژوهش های کاربردی
 • بومی سازی مشاوره های مصالح بومی و زسیت سازگار و کاهش معضلات عدم طراحی بر اساس توسعه پایدار و مسایل زیست محیط
 • مستند سازی مسایل زیست محیطی و تشخیص مناطق و مراکز آلوده کننده
 • بررسی انواع باطله ها و نخاله هاو مواد و مصالح بومی منطقه
 • کارایی نخاله های معدنی و صنعتی(گل گهر، فولاد، مس،….) به عنوان مصالح
 • استفاده از مواد در سازه های مهندسی متناسب با مشخصات سازه ای ساختمان و منطقه
 • بهینه سازی مصالح بومی بر اساس نیاز منطقه
 • بررسی کارایی نخاله های ساختمانی و بازیافت آنها در پروژه های مهندسی
 • طراحی سازه های مختلف مهندسی بر اساس استانداردهای HSE
 • ارزیابی نتگنا ها و مشکلات HSE سازه های و اقدام در جهت رفع آنها با طراحی های پایدار
 • اعزام نیروی متخصص برای ارتقا فرهنگ مشاوره و ارتباط صنعت و دانشگاه
 • ارزیابی موانع و مشکلات عدم برنامه ریزی ها در راستای توسعه پایدار و طراحی های آتی بر مبنای ابعاد مختلف توسعه پایدار
 • انعقاد قرارداد های پژوهشی کاربردی با صنایع و سازمانهای مختلف