مرکز تحقیقات مواد و مصالح مهندسی

ضرورت تاسیس گروه پژوهشی

 • افزایش ساخت و ساز و تولید مصالح ساختمانی جدید و متنوع
 • آلودگیهای زیست محیطی در اثر تولید مصالح ساختمانی
 • مدیریت باطله ها و نخاله های ساختمانی و معدنی به عنوان مصالح بومی و طبیعی و استفاده از مصالح بر اساس اقلیم و پایداری سازه ای و فعالیتهای معدنکاوی آن
 • عمر کوتاه راهها، ساختمان ها و سازه های مهندسی و بویژه مشکلات ایمنی متعدد رخ داده درسطح منطقه و کشور
 • اجرایی کردن استانداردهای مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در سازه ها
 • استفاده از مصالح و مواد در راستای توسعه پایدار به منظور بالا رفتن ارزش پروژه و کاهش اثـرات سـوء بـر محیط زیست. به طور کلی مصالح ساختمانی زیست محیطی معمولاً دارای یک یا چند مشخصه بارز زیر میباشند:
  • بهره وری استفاده از منابع (انرژی، آب و حافطت از منابع طبیعی)
  • بهداشت و سلامت (بیخطر و مفید) برای افراد درون ساختمان
  • بهداشت و سلامت (بیخطر و مفید) برای محیط زیست و منافع عمومی