مرکز تحقیقات مواد و مصالح مهندسی

چشم انداز گروه پژوهشی

روه پژوهشی بر اساس اسناد ملی بالادستی و بر اساس ارزش‌های اسلامی و مطابق با ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی ازجمله حمایت از تولید ملی، استفاده از همه ظرفیت‌های مردمی و منطقه‌ای، و مدیریت منابع در نظر دارد که گروه پژوهشی برتر جنوب شرق در زمینه ارائه خدمات پژوهشی- آزمایشگاهی و دانش روز دنیا به سازمان‌ها و صنایع داخلی و بین‌المللی مبتنی بر استانداردهای ملی و بین‌المللی گردد. با تأکید بر ارتقاء کیفیت و تجربه اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه های ارتباط صنعت و گروه پژوهشی با عقد قراردادهای علمی-تحقیقاتی تقاضا محور به گروه پژوهشی برتر در زمینه بومی‌سازی مصالح نوین و کارامد و نیز تولیدات علمی و تجاری‌سازی آنان ارتقاء یابد. به برترین گروه پژوهشی منطقه از دیدگاه کسب درآمد، جذب فعالیت‌های تحقیقاتی-مشاوره ای و تولیدات پژوهشی (پتنت، مقاله، طرح، کتاب) توسعه یابد.